صفحه نخست

فن ها معمولاً در دو گروه اصلی سانترفیوژ و محوری دسته بندی می شوند هر گروه زیر شاخه‌های مختلفی برای خود دارند که بر اساس شکل پروانه و ترکیب فن نامگذاری می شوند یک فن سانتریفیوژ هوا را از قسمت مکش وارد فن کرده و پس از عبور از پروانه با زاویه ۹۰ درجه نسبت به جریان ورودی هوای را تخلیه می کند
فن سانتریفیوژ در دو نوع اصلی فوروارد و بکوارد ارایه می‌‌شوند فنهای فوروارد در مقایسه با فن های بکوارد معمولاً هوادهی بیشتر و فشار کمتری دارند به دلیل شکل خاص پروانه بکوارد این فنها بیشتر برای مکش مناسب هستند در حالیکه فنهای فوروارد بیشتر برای دمش مناسب است.
فن های محوری با استفاده از پروانه هوا را مکش کرده و در همان راستای محوری ان را تخلیه می‌کنند فن های سانتریفیوژ معمولاً دارای یک حلزونی هستند در حالی که فن های محوری یک تقه دارم که می تواند در مسیر کانال یا به صورت دیواری نصب شوند فن های محوری معمولی برای کاربردهای به مقادیر زیاد جریان هوا در فشار کم مورد نیاز باشد مناسب هستند.
فن های محوری سیلندری فشار بالاتری داشته و می توانند در مسیر کانال ها نصب شوند لازم به ذکر است نباید از فن های محوری برای جابجایی مواد مانند ذرات معلق و گرد و غبار استفاده کرد.