مقالات

هود صنعتی

هود صنعتی آشپزخانه و رستورانی چیست؟ معیارهای انتخاب هود صنعتی آشپزخانه مناسب

هود صنعتی آشپزخانه یکی از تجهیزات اساسی در جمع آوری حرارت، بو، دود، چربی و بخارات موجود در آشپزخانه های صنعتی و رستوران ها و … وهدایت آنها به فضای بیرون می باشد

ادامه مطلب »