هوادهی فن

میزان جریان هوای فن

آشنایی با اجزای هواساز

یکی از مواردی که در هنگام خرید فن باید توجه نمایید انتخاب فنی است که مقدار هوادهی آن برای کاربری و فضای مورد نظر مناسب باشد.

در سیستم های تهویه مطبوع، هواساز یکی از مهمترین اجزای آن می باشد. همان طور می دانیم یک هواساز از بخشهای مختلف، از قبیل فیلتر، کویل جعبه تقسیم کننده و مهمترین قسمت که فن می باشد، تشکیل شده است. فن به عنوان قلب یک هواساز می باشد و اساس عملکرد هواساز که چرخش فن و گردش هوا می باشد، توسط فن صورت می گیرد. در میزان مصرف انرژی ساختمان، یکی از مهمترین قسمت ها فن می باشد. همان طور در شکل زیر نمایش می دهد یکی از بخش های مهم در انتقال انرژی هواساز ها می باشند. بنابراین رعایت نکات استاندار در طراحی و انتخاب صحیح اجزای آن از قبیل فن ، مبدل های حرارتی یکی مهمترین فرایند های طراحی هواساز می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم

هرم انتقال انرژی در ساختمان
هرم انتقال انرژی در ساختمان

آشنایی با نحوه محاسبه هوادهی

همان طور که می دانیم هواساز ها را براساس ظرفیت هوادهی تقسیم بندی می کنند. در هواسازها واحد هوادهی براساس فوت مکعب بر دقیقه تقسیم بندی می کنند. که با حروف اختصاری CFM بیان می گردد. حال جهت تعیین این هوادهی هواساز باید فن آن را به صورت درست انتخاب گردد. جهت انتخاب صحیح فن برای هواساز باید ابتدا انواع فن ها شناخته و قوانین حاکم بر آن ها را بررسی کرده تا بتوان فن درست انتخاب گردد.

مقدار هوادهی را میتوان از طریق محاسبات مهندسی روی سیستم و یا از اطلاعات ارائه شده توسط طراح سیستم به دست آورد.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ، هوادهی فن ها معمولا برمبنای فوت مکعب بر دقیقه(cfm) یا معادل متریک آن متر مکعب بر ساعت(m3/hr) اندازه گیری می شود. برای تبدیل واحد  (cfm)به (m3/hr) آنرا در عدد ۱.۷ ضرب می کنیم.

Leave a Comment