بررسی میدان دید و دما در شرایط حریق خودرو در پارکینگ زیرزمینی

بررسی دمایی فن

</p>
<blockquote>
<p>این مقاله در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی – اسفند ۱۳۹۷ پذیرفته و ارائه شده است.</p>
</blockquote>
<p>

 

چکیده

 

با توجه به گسترش ساخت و سازهای ساختمان¬های بلند مرتبه در شهرهای بزرگ و وجود پارکینگ هایی با سطح وسیع و چند طبقه در زیرزمین، تهویه فضای پارکینگ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به دلیل بسته بودن فضا و احتمال وجود صدمات انسانی و مالی، ایمنی و تهویه مناسب طبق استانداردهای بین المللی در شرایط عادی و اضطراری (حریق)، یکی از مسائل مهم است که سیستم تهویه در شرایط عادی به منظور حفظ کیفیت و تأمین هوای مورد نیاز و در شرایط اضطراری، جهت کنترل و استخراج دود به کار می¬رود. در این مطالعه پارکینگ مجتمع ستاره ونک واقع درشهر تهران مورد بررسی و شبیه¬سازی قرار گرفته است. ابعاد و اندازه پارکینگ۷۰ متر طول در۱۶ مترعرض به ارتفاع ۹/۲ متر است. سناریوی حریق براساس ضوابط آتش نشانی استان تهران و استانداردهای بین المللی نظیر (BS7346، NFPA92) در نظر گرفته شده است. در این مقاله به مقایسه و شبیه¬سازی نرخ حرارت آزاد شده ناشی از حریق یک خودرو (۴ مگاوات) و حریق دو خودرو (۸ مگاوات) پرداخته شده است. چگونگی و مسیر انتشار دود، میزان حرارت تولید شده و انتقال یافته به محیط، تغییرات پارامترهای ترموشیمیایی از مهم¬ترین مواردی است که در مدل¬سازی درنظر گرفته شده است. از نتایجی که می¬توان به آن اشاره کرد؛کاهش دمای پارکینگ به کمک جت فن¬ها در هنگام حریق به حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد و همچنین برگشت سطح دید افقی در پارکینگ با وجود حریق دو خودرو پس از گذشت ۴۰ دقیقه است. از جمله مواردی که بسیار حائز اهمیت است توانایی پاسخ سیستم در برابر حریق ناشی از دو خودرو است که با توجه به افزایش نرخ حرارت آزاد شده این سیستم به کاهش دما و جلوگیری از آسیب به سازه ساختمان کمک خواهد کرد.

 

واژگان کلیدی: کنترل دود و حرارت، جت فن، تهویه پارکینگ، شبیه سازی گردابه های بزرگ

 

مقدمه

 

مفهوم سیستم¬های تهویه پارکینگ قدمتی به میزان بالا گرفتن بازار ساخت ساختمان¬هایی با مساحت زیاد در شهرهای بزرگ دارد که به واسطه قیمت بالای زمین، سازندگان را مجاب به فرورفتن در عمق زمین برای جبران کمبود فضا می کند. برخلاف عبارت تهویه پارکینگ که در واژه نامه صنعت ساختمان سابقه کوتاهی دارد، اما سیستم های تهویه پارکینگ سیستم های ناآشنایی نیستند. به صورت عمده محیط پارکینگ ها به کمک دو روش کلی تهویه می شوند: ۱- استفاده از جت فن¬ها ۲-استفاده از کانال

 

 

 

فن سقفی پارکینگی
فن سقفی پارکینگی

 

فن سقفی پارکینگی
فن سقفی پارکینگی

Read more